0411-109 27

lindqvist.akeri@telia.com

Våra policys

Lindqvist Åkeri i Ystad AB

Policy

Kvalitetspolicy för Lindqvist Åkeri i Ystad AB

Vi skall vara lyhörda för kundens behov och ständigt arbeta i samråd med denne. Såväl krav som önskemål skall efter bästa förmåga tillgodoses genom hela organisationen.

Vår strävan är att ständigt söka efter förbättringar mot ökad kundtillfredsställelse.

Att vi kan tillhandahålla en hög kvalitetsnivå på våra tjänster anser vi är en självklarhet för att kunna skapa och bibehålla goda och långvariga kundrelationer.

Arbetsmiljöpolicy för Lindqvist Åkeri i Ystad AB

I det dagliga arbetet på vårt åkeri ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. et ankommer på var och en,

inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och rapportera ev nya risker och hot mot arbetsmiljö och miljö.

Inför beslut om större verksamhetsförändringar ska arbetsmiljöaspekterna undersökas. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete är en självklarhet för oss.

Miljöpolicy för Lindqvist Åkeri i Ystad AB

Vår strävan är att utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ska beaktas både utifrån vårt och våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar, genom att..

..beakta miljöpåverkan vid inköp av såväl bilpark som förbrukningsmaterial.

..föra en öppen dialog med våra medarbetare för ökat miljömedvetande.

..öppet och regelbundet redovisa vårt miljöarbete och upprätthålla goda myndighetskontakter.

..regelbundet informera oss om våra kunders miljöbehov och önskemål inom transportområdet.