0411-109 27

lindqvist.akeri@telia.com

Historik

Lindqvist Åkeri i Ystad AB

Lindqvist åkeri i ystad ab

Historik

Redan år 1923 startades Otto Lindqvists Åkeri i Ystad som var grunden till dagens Lindqvist Åkeri AB. Vid denna tiden sköttes transporterna av Otto Lindqvist själv och transportmedlen bestod av en häst med vidhängande vagn.

Snart fick han hjälp av sonen Ove. Tillsammans köpte de in den första gemensamma lastbilen 1926. Ove fortsatte vara verksam och 1937 blev han även delägare. Till firmanamnet lades ”& Son”.

Historik

1947 dog Otto och Ove blev således ensam ägare. Enligt bouppteckningen fick han överta sju lastbilar med ett uppskattat värde av totalt 23 170 kronor. Sju år senare flyttades firman till Rosenhill.

Oves son Kjell började arbeta i åkeriet 1950 och tog över verksamheten 1983. Hela firman flyttades 1990 till Tenngatan där den än idag befinner sig.

Sedan flera år tillbaka är även Kjells barn Katarina och Peter med i åkeriets verksamhet som idag på många sätt skiljer sig från Otto Lindqvists firma och inte minst är fyra generationer rikare av erfarenhet!

Sedan nyligt har även nästkommande generation börjat komma in i firman.