0411-109 27

lindqvist.akeri@telia.com

Arbetsmiljö

Lindqvist åkeri

lindqvist

Lindqvist Åkeri

Arbetsmiljöpolicy för Lindqvist Åkeri i Ystad AB

I det dagliga arbetet på vårt åkeri ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och rapportera ev nya risker och hot mot arbetsmiljö och miljö.

Inför beslut om större verksamhetsförändringar ska arbetsmiljöaspekterna undersökas. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete är en självklarhet för oss.