Klicka för större bild

 

Miljöpolicy för Lindqvist Åkeri i Ystad AB

  Vår strävan är att utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ska beaktas både utifrån vårt och våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar, genom att..

..beakta miljöpåverkan vid inköp av såväl bilpark som förbrukningsmaterial.

..föra en öppen dialog med våra medarbetare för ökat miljömedvetande.

..öppet och regelbundet redovisa vårt miljöarbete och upprätthålla goda myndighetskontakter.

..regelbundet informera oss om våra kunders miljöbehov och önskemål inom transportområdet.